Klinisch prothesetechnicus

Service voor de volledige gebitsprothese

Snel & gemakkelijk

Bij van Aalst Tandtechniek is het mogelijk om uw klikgebit binnen 1 dag te krijgen.

Tevreden klanten

Deze methode geeft beduidend minder pijn en zwelling dan andere behandelingen.

Lage kosten

Deze behandeling wordt vergoed
vanuit uw basisverzekering.

Klinisch prothesetechnicus (KPT)

De KPT-cursus richt zich op de gediplomeerde tandtechnicus die de tandarts of tandprotheticus meer (betaalde) service wil bieden op het terrein van de behandeling van de patiënt met een volledige gebitsprothese. Hij behandelt in opdracht en in het kader van de samenwerkende taakdelegatie tandarts, diens (edentate) patiënten. De cursus wordt al 20 jaar in een samenwerkingsverband van de opleiding Tandtechniek binnen de DHTA te Utrecht en de afdeling Orale Functieleer van het Radboud UMC te Nijmegen gegeven.

Register
Deze cursus is aangemeld bij het Kwaliteitsregister Tandtechniek.

Het wettelijke kader
Volgens de BIG-wet zijn tandartsen en tandprothetici bevoegd en bekwaam om edentate patiënten met een volledige gebitsprothese te behandelen. Omdat het geen voorbehouden handeling betreft, geeft de BIG-wet ook anderen, die bekwaam zijn, de mogelijkheid om edentate patiënten met een volledige gebitsprothese te behandelen. Gediplomeerde tandtechnici die een aanvullende klinische cursus op het gebied van de volledige gebitsprothese hebben gevolgd, kunnen hiermee de bekwaamheid aantonen voor het aanmeten van een volledige gebitsprothese bij een edentate patiënt.

Samenwerking met de universiteit
De opleiding Tandtechniek binnen de DHTA en de afdeling Orale Functieleer van het UMC St Radboud te Nijmegen hebben samen een klinische opleiding voor de behandeling van de edentate patiënt door de gediplomeerde tandtechnicus ontwikkeld. Het gaat in de cursus om de verregaande samenwerking tussen de tandarts of tandprotheticus en de klinisch prothesetechnicus. Het model wat hieraan ten grondslag ligt is de taakdelegatie tandarts.

Het eindresultaat
Door het met succes afsluiten van de opleiding “KPT” mag de KPT-er bekwaam geacht worden om patiënten met een volledige gebitsprothese te behandelen. Uiteraard zal men die bekwaamheid moeten blijven onderhouden door het volgen van nascholing, lezen van vakliteratuur en het bezoeken van seminars. Door het in opdracht behandelen van patiënten krijgt het beroep van de gediplomeerde tandtechnicus door de feedback van de patiënt en de opdrachtgever een extra dimensie, waardoor het vakmanschap en het plezier in het werk toeneemt. Door de intensieve samenwerking met de opdrachtgever en het contact met de patiënt wordt de betrokkenheid groter, het behandelingsresultaat beter en de relatie tussen het tandtechnische laboratorium en de klantenkring hechter. De KPT-er wordt meer gesprekspartner van de tandarts en krijgt hierdoor ook de functie van ambassadeur van zijn tandtechnische organisatie. Door zijn klinische kennis kan de KPT-er tevens de vraagbaak zijn voor de tandtechnische collega’s binnen het bedrijf.