35 JAAR SPECIALISTEN VOOR KUNSTGEBIT IMPLANTAAT KLIKGEBIT & REPARATIES

Van Aalst Tandtechniek in de Hoekse Waard het vertrouwd adres voor uw prothese

Kunstgebit

 

De volledige prothese of het kun­st­gebit is een hulp­mid­del welke in het geval dat alle tanden en kiezen zijn getrokken een perfecte oplossing kan zijn. Een kun­st­gebit ligt los in de mond en valt onder de uit­neem­bare voorzienin­gen. Er zijn meer dan drie miljoen volledige prothese dragers in Nederland.

Het Kunstgebit is een uitneembare vervanging van kunststof met porselein of composiet tanden en kiezen welke bij u individueel wordt aangemeten en vervangt uw eigen tanden en kiezen wij zorgen ervoor dat deze esthetisch zeer fraai en natuurgetrouw wordt gemaakt. U verwacht met uw kunstgebit kunnen eten, praten, lachen kortom goed functioneren en u wilt er goed uitzien voor uw omgeving. Dat kan allemaal bij ons! Met de hedendaagse technieken kunt u genieten van het leven met een vastzittend kunstgebit.

D.m.v. het speek­sel­laagje tussen het kun­st­stof van de prothese en uw tand­vlees zuigt het kun­st­gebit zich vast in de mond, dit noemen wij reten­tie. De prothese heeft een zodanige vorm dat deze goed past bij de anatomie van de kaken en de mond­spieren.

U kunt zich waarschi­jn­lijk heel goed voorstellen dat in een beweeglijke mond dit niet altijd simpel is. Een deel van de prothese dragers heeft dan ook grote prob­le­men. Het is vaak het ondergebit welke klachten geeft door­dat b.v. het draagvlak van de kaak daar veel kleiner is en niet goed meer aansluit op de kaak. Dankzij implan­taten kan met behulp van een klikgebit vaak toch een goede oploss­ing worden gebo­den, verdere informatie vind u op onze site.

 Omdat elke mond en kaak anders is, wordt voor u een prothese spe­ci­aal op maat gemaakt. Om de kauw en spreek­func­tie met de prothese te her­stellen zullen een aan­tal behandelstap­pen  door­lopen. Het cos­metis­che ein­dresul­taat is ook een belan­grijke fac­tor,  sa­men met u als patient  zorgt de behan­de­laar of de tandarts er voor, door zeer nauwkeurig te w­erken, deze belangrijke func­ties bij u te herstellen.