35 JAAR SPECIALISTEN VOOR KUNSTGEBIT IMPLANTAAT KLIKGEBIT & REPARATIES

Van Aalst Tandtechniek in de Hoekse Waard het vertrouwd adres voor uw prothese

Active in one day – A.I.O.D.

Klikgebit in 1 dag met gefreesde steg

Is samenwerking met de gespecialiseerde implantoloog kunt u bij Van Aalst Tandtechniek een klikgebit in één dag krijgen.

Door de nieuwste kennis en technieken is het mogelijk om de implantaten nog dezelfde dag, waarop ze geplaatst zijn, te belasten. Het nieuwe gebit ‘klikken’ we vast op de net geplaatste implantaten. U kunt er dan direct mee eten. Dit is alleen mogelijk doordat wij werken met de modernste implantaten, die sneller vastgroeien in het kaakbot. Deze behandeling heet: Active-in-one-day.

Mede door de opkomst van CAD/CAM techniek en het scannen van afdruk of modellen worden er in de tandheelkunde en tandtechniek steeds meer steggen gemaakt. Daarbij zijn de kosten van een gefreesde steg zeer aantrekkelijk en wordt vervaardigt in een regionaal gespecialiseerd freescentrum uit een blokje titanium.

Wat is een steg? nadat er in de onderkaak 2 implantaten zijn geplaatst moet hierop een constructie worden gemaakt waar straks uw gebit zomaar op vast kan klikken, de steg.

IMG_3016

In de vroege ochtend heeft u een afspraak  bij de gespecialiseerde implantoloog  welke 2 implantaten in uw onderkaak  plaatst. Hierna worden er afdrukken gemaakt door de klinisch protheseTechnicus en u kunt naar huis met de afspraak later op de dag uw klikgebit te laten plaatsen.

In de afgelopen twintig jaar is er  uitgebreid onderzoek geweest naar de beste combinatie van implantaten in combinatie met een onder prothese. Steeds meer is er bewijs gekomen dat 2 implantaten in vrijwel in alle gevallen de eerste keuze is.

Natuurlijk moet er nog steeds eerst een nieuwe boven en onderprothese worden vervaardigd. Dus voordat  er wordt geïmplanteerd is er gestart met de behandeling voor het aanmeten van de nieuwe protheses. Ondertussen zal machtiging bij uw verzekering worden aangevraagd door de tandarts-implantoloog bij wie u onder behandeling bent.

Als het gebit klaar is wordt deze geplaatst en kunt u de prothese ongeveer 2 weken indragen. Zodra de toestemming binnen is van uw zorgverzekering, kunnen de implantaten geplaatst worden en krijgt u diezelfde dag het ‘klikgebit’ in.

In de regel zijn de patiënten meer dan tevreden met deze vorm van behandelen. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de Active in One Day methode :

– minder zwelling en beduidend minder napijn geeft

–  sneller en beter geneest

–  nagenoeg geen drukplaatsen van de prothese

–  prothese steunt deels af op het implantaat en deels op het tandvlees waardoor    een betere drukverdeling ontstaat

–  de prothese zit vanaf de eerste dag perfect.

 

“Active in one day” behandeling wordt direct na de machtiging van uw zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering.  Voor de wettelijke “eigen bijdrage” adviseren wij altijd voor de behandeling met de implantoloog tandarts Pfeil te overleggen .

Kunstgebit

 

De volledige prothese of het kun­st­gebit is een hulp­mid­del welke in het geval dat alle tanden en kiezen zijn getrokken een perfecte oplossing kan zijn. Een kun­st­gebit ligt los in de mond en valt onder de uit­neem­bare voorzienin­gen. Er zijn meer dan drie miljoen volledige prothese dragers in Nederland.

Het Kunstgebit is een uitneembare vervanging van kunststof met porselein of composiet tanden en kiezen welke bij u individueel wordt aangemeten en vervangt uw eigen tanden en kiezen wij zorgen ervoor dat deze esthetisch zeer fraai en natuurgetrouw wordt gemaakt. U verwacht met uw kunstgebit kunnen eten, praten, lachen kortom goed functioneren en u wilt er goed uitzien voor uw omgeving. Dat kan allemaal bij ons! Met de hedendaagse technieken kunt u genieten van het leven met een vastzittend kunstgebit.

D.m.v. het speek­sel­laagje tussen het kun­st­stof van de prothese en uw tand­vlees zuigt het kun­st­gebit zich vast in de mond, dit noemen wij reten­tie. De prothese heeft een zodanige vorm dat deze goed past bij de anatomie van de kaken en de mond­spieren.

U kunt zich waarschi­jn­lijk heel goed voorstellen dat in een beweeglijke mond dit niet altijd simpel is. Een deel van de prothese dragers heeft dan ook grote prob­le­men. Het is vaak het ondergebit welke klachten geeft door­dat b.v. het draagvlak van de kaak daar veel kleiner is en niet goed meer aansluit op de kaak. Dankzij implan­taten kan met behulp van een klikgebit vaak toch een goede oploss­ing worden gebo­den, verdere informatie vind u op onze site.

 Omdat elke mond en kaak anders is, wordt voor u een prothese spe­ci­aal op maat gemaakt. Om de kauw en spreek­func­tie met de prothese te her­stellen zullen een aan­tal behandelstap­pen  door­lopen. Het cos­metis­che ein­dresul­taat is ook een belan­grijke fac­tor,  sa­men met u als patient  zorgt de behan­de­laar of de tandarts er voor, door zeer nauwkeurig te w­erken, deze belangrijke func­ties bij u te herstellen.

Klikgebit of Implantaat gedragen prothese

Het Klikgebit is een overkappingsprothese, meestal onder maar kan ook boven, die niet los ligt op het tandvlees, maar vast zit via bijvoorbeeld een drukknop of staaf op implantaten is bevestigd en ook uitneembaar is….

Kijkt u ook even onder implantologie.

 

Hier een implantaatprothese op staaf/steg……

Kroon en Brugwerk

Een kroon is eigenlijk een soort kapje dat over een afgeslepen tand of kies past. Ontbreken er één of meer tanden of kiezen, dan is de brug wellicht een prima oplossing om uw gebit weer compleet te krijgen. Een brug bestaat uit twee of meer kronen en een tussendeel (dummie). De brug zit vast aan twee of meer afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de ontbrekende tand(en) en wordt door de tandarts definitief vastgelijmd in de mond. Kronen en brugconstructies zijn beschikbaar in vele soorten materialen, bijvoorbeeld metaal of porselein of een combinatie hiervan in edel of onedelmetaal ook wel spaarlegering genoemd. Laat u goed voorlichten over de vele mogelijkheden van kroon en brugwerk en het te gebruiken materiaal.

Uitneembare Vitalium Frameprothese

Frameprothese is een uitneembare prothese gedeeltelijk van Vitalium metaal en kunststof ter vervanging van de ontbrekende elementen van uw gebit. Door middel van z.g. klammers is er houvast via de bestaande kiezen.

Vitallium®: het originele systeem sinds 1932. Frameprotheses met een perfecte pasvorm en esthetiek. Door de systeemgebonden verbruiksmaterialen vervaardigen wij voor u de gewenste frameprothese op optimale wijze, waarbij een bijzonder economische manier van werken is gewaarborgd. Het eindresultaat voldoet ook na 80 jaar nog aan alle eisen van deze tijd.

Bescherming

mondbescherming sheet

Van Erkodent diversen beschermings technieken.

Van een bleeklepel, sneurkbeugel tot repositiesplint, alles in eigen beheer.

Individueel bij u aangemeten middels 2 afdrukken.

Bescherming in alle vormen: PlaySafe 

Voor alle vormen van sport, van boksen tot hockey van shaatsen tot rugby is er een Playsafe de nummer 1 mondbeschermer.

In alle kleuren en uitvoeringen en de Playsafe wordt individueel aangemeten dus een perfecte pasvorm en maat.